אסטרטגיית ההשקעות

  • Home
  • /
  • אסטרטגיית ההשקעות

אסטרטגיית ההשקעות


אסטרטגיית ההשקעות של חברת Sigtec Projects LTD מתמקדת בחברות הטומנות בחובן פוטנציאל צמיחה והשבחה מהותיים בתחומי התעשייה, הנדל"ן, המסחר והשירותים.

ההשקעות Sigtec Projects LTD מתמקדות בחברות בעלות היסטוריית פעילות בת מספר שנים. לצד זאת, השקעות החברה מתקיימות על פני שלבי התפתחות שונים של המיזמים, החל מהשקעה בחברה/ פרוייקט עוד בשלב הפיתוח ועד להשקעה בחברה בשלה בעלת מוצר מוגמר המשווק זה מכבר לשוק היעד שלו.

השקעות החברה מתבצעות בפרוייקטים/ חברות אשר בהן זוהה פוטנציאל להשיא רווח משמעותי בטווח הבינוני-ארוך וזאת על בסיס הפרמטרים הבאים:

  • הגדרת אסטרטגיה עסקית ברורה
  • שיפור צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות בארץ ובחו"ל
  • תמיכה בפעילות פיתוח עסקי
  • ייעול מבנה פיננסי בהיבטי מס