Sigtec Projects LTD

אסטרטגיית ההשקעות

אסטרטגיית ההשקעות של חברת Sigtec Projects LTD מתמקדת בחברות הטומנות בחובן פוטנציאל צמיחה והשבחה משמעותיים בתחומי התעשייה, הנדל"ן, המסחר והשירותים.

השקעות Sigtec Projects LTD מתמקדות בחברות בעלות היסטוריית פעילות בת מספר שנים. לצד זאת, השקעות החברה מתקיימות על פני שלבי התפתחות שונים של המיזמים, החל מהשקעה בחברה/ פרוייקט עוד בשלבי הפיתוח ועד להשקעה בחברה בעלת מוצר מוגמר המשווק זה מכבר לשוק היעד שלו.

השקעות החברה מתבצעות בפרוייקטים ובחברות שבהן זוהה פוטנציאל להשיא רווח משמעותי בטווח הבינוני-ארוך וזאת על בסיס הפרמטרים הבאים:

  • הגדרת אסטרטגיה עסקית ברורה
  • שיפור צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות בארץ ובחו"ל
  • תמיכה בפעילות פיתוח עסקי
  • ייעול מבנה פיננסי בהבטי מס

Sigtec Projects LTD

חברה המתמחה בניהול השקעות ייחודיות במגוון שווקים ואפיקי השקעה בתחומי התעשייה, הנדל``ן, המסחר והשירותים בישראל ובחו``ל.

הגדרת אסטרטגיה עסקית ברורה

שיפור צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות בארץ ובחו``ל

תמיכה בפעילות פיתוח עסקי

ייעול מבנה פיננסי בהיבטי מס

0

מטרות שהושגו

0

מחקרים שנעשו

0

לקוחות מרוצים

0

מצגות שהוכנו