קריטריונים להשקעה

  • Home
  • /
  • קריטריונים להשקעה

קריטריונים להשקעה


מדיניות ההשקעה של חברת Sigtec Projects LTD מושתת על מספר קריטריוני השקעה הנבחנים על ידי צוות האנליסטים של החברה בטרם כניסתה להשקעה במיזם/ פרוייקט.

להלן קריטריוני הליבה להשקעה בחברה/ פרוייקט:

תזרים מזומנים חיובי: החברה המועמדת להשקעה צריכה להציג בפני Sigtec Projects LTD תזרים מזומנים חיובי של פעילות החברה, וזאת לאורך תקופה של שנתיים לכל הפחות.

פוטנציאל התרחבות: החברה המועמדת להשקעה צריכה להציג בפועל או כתוכנית פיתוח מפורטת מגוון מוצרים ושירותים בעלי פוטנציאל התרחבות לשוק המקומי והעולמי.

קיום גרעין שליטה מובהק: חברת Sigtec Projects LTD מתמקדת בהשקעה בחברות בהן מתאפשרת הכוונת עסקי חברת המטרה באמצעות החזקה בשיעורים משמעותיים.