אודות

אודות החברה


Sigtec Projects LTD הינה חברה המתמחה בניהול השקעות במגוון שווקים ואפיקי השקעה בישראל ובחו"ל.
אסטרטגיית ההשקעות של Sigtec Projects LTD מתמקדת בחברות בעלות היסטוריית פעילות בת מספר שנים ובעלות פוטנציאל צמיחה בתחומי התעשייה, הנדל"ן, המסחר והשירותים.
השקעות החברה מתבצעות בחברות שבהן זוהה פוטנציאל להשיא רווח משמעותי בטווח הזמן הבינוני-ארוך ואשר מציגות תזרים מזומנים חיובי, מחזיקות בפוטנציאל התרחבות בשוק המקומי והבינלאומי ומאפשרות ביסוס גרעין שליטה מובהק.
Sigtec Projects LTD מקפידה על התנהלות מקצועית, הוגנת ודיסקרטית עם לקוחותיה.